Dokumentace k pluginům

Zde můžete najít naše pluginy k několika systémům elektronického obchodování a dokumentaci k nim:

Drupal Commerce
Magento
OpenCart
Prestashop
Virtuemart (Joomla)
Woocommerce (Wordpress)

Jazyky platební stránky a měny

Po dokončení objednávky v internetovém obchodě je zákazník přesměrován na platební stránku, kde zaplatí danou částku prostřednictvím platební karty. V případě, že je transakce úspěšná, vrátí se zákazník z platební stránky do internetového obchodu.

Platební stránka je dostupná v následujících jazycích: islandštině (IS), angličtině (EN), němčině (DE), francouzštině (FR), ruštině (RU), španělštině (ES), italštině (IT), portugalštině (PT), slovinštině (SI), maďarštině (HU), švédštině (SE), nizozemštině (NL), polštině (PL), norštině (NO), češtině (CZ), slovenštině (SK), chorvatštině (HR), srbskině (SR), rumunštině (RO), dánštině (DK), finštině (FI) and faerštině (FO).

Responzivní platební stránka je uživatelsky přívětivá a nabízí stejný uživatelský prožitek na mobilu, na tabletu nebo na stolním počítači. Používá HTML5 a CSS3.

Své logo na platební stránce si můžete upravit dle vlastní potřeby. Platby přes Borgun jsou zúčtovány ve Vaší místní měně, přijímat platby však můžete i v jiných měnách nebo jen ve Vámi zvolené měně (GBP, USD, EUR, DKK, NOK, SEK, CHF, CAD, HUF, BHD, AUD, RUB, PLN, RON, HRK, CZK, ISK). Vaše peníze převedeme na do kterýkoliv Váš bankovní účet ve Vaší zemi.

Testování

Po nastavení svého platebního modulu Vám doporučujeme provést testovací platbu, abyste se ujistili, že vše řádně funguje. Poskytneme Vám testovací kartu pro simulaci úspěšné platby. Transakce provedené v testovacím prostředí nejsou reálné a budou vymazány. Nepoužívejte prosím testovací karty mimo testovací prostředí!

ÚSPĚŠNÁ PLATBA

Zadejte novou objednávku ve svém internetovém obchodě a jako platební metodu zvolte Borgun. Na platební stránce použijte testovací kartu pro simulaci úspěšné platby a stiskněte tlačítko Pay (Zaplatit). Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do svého internetového obchodu.

Číslo karty: 4741 5200 0000 0003
Kód CVC: 000
Platnost karty: jakákoliv
Jméno: jakékoliv

2018

-2018

STORNOVANÁ PLATBA

Zadejte novou objednávku ve svém internetovém obchodě a jako platební metodu zvolte Borgun. Na platební stránce nemusíte vyplňovat žádné údaje. Stiskněte tlačítko Cancel (Storno) a budete přesměrováni zpět do svého internetového obchodu.

2018

-2018

NEZDAŘENÁ PLATBA

Zadejte novou objednávku ve svém internetovém obchodě a jako platební metodu zvolte Borgun. Na platební stránce zadejte úmyslně nesprávné údaje o testovací platební kartě (například změňte poslední dvě číslice nebo kód CVC), abyste simulovali nezdařenou transakci. Poté stiskněte tlačítko Pay (Zaplatit). Na platební stránce se zobrazí chybová hláška upozorňující na problém.

Číslo karty: 4741 5200 0000 0003
Kód CVC: 000
Platnost karty: jakákoliv
Jméno: jakékoliv

2018

-2018

Ověřte verzi svého internetového obchodu

Ověřte si, zda jsou naše pluginy kompatibilní s Vaším internetovým obchodem.

DRUPAL

Přihlaste se do správy svého účtu Drupal, přejděte na Reports (Zprávy) a zvolte Status report (Zpráva o stavu). Na prvních dvou řádcích uvidíte verzi Drupalu a verzi svého obchodního profilu.

drupal-commerce

MAGENTO

Přihlaste se do správy svého účtu Magento a ověřte si verzi uvedenou ve spodní části stránky.

magento

OPENCART

Přihlaste se do správy svého účtu Opencart a ověřte si verzi uvedenou ve spodní části stránky.

opencart

PRESTASHOP

Přihlaste se do správy svého účtu PrestaShop a ověřte si verzi uvedenou v horní části stránky.

prestashop

VIRTUEMART

Přihlaste se do správy svého účtu Joomla a přejděte do Components > VirtueMart.

Ve VirtueMart 1 naleznete verzi v dolní části stránky.

virtuemart

Ve VirtueMart 2 a VirtueMart 3 naleznete verzi v dolní části nabídky na levé straně.

virtuemart

virtuemart

WOOCOMMERCE

Přihlaste se do svého administrátorského účtu Wordpress přejděte do „Plugins“ (Pluginy). Vyhledejte v seznamu Woocommerce a ověřte si jeho verzi.

woocommerce

Drupal Commerce

Download | Testovaná verze: Drupal Commerce 7.x-1.3

PŘED INSTALACÍ

Před instalací se doporučuje zálohovat své soubory a databáze.

INSTALACE

Použijte instalátor modulů Drupal, který naleznete pod „Modules/List" (Moduly/Seznam). Zvolte "Install New Module" (Instalovat nový modul) v horní části seznamu, vyberte ze svého počítače instalační soubor a stiskněte tlačítko Install (Instalovat).

Po instalaci zapněte modul a stiskněte tlačítko Save configuration (Uložit konfiguraci) ve spodní části stránky.

NASTAVENÍ MODULU

Vyhledejte modul v seznamu a zvolte „Configure“ (Konfigurovat) na konci řádku.

Uvidíte dostupné platební metody. Vyhledejte Borgun a vyberte „Enable“ (Povolit).

Poté, co jste modul povolili, zvolte „Edit“ (Upravit).

V panelu „Actions“ (Akce) vyhledejte Borgun a zvolte „Edit“ (Upravit).

Zde můžete nastavit možnosti platby.

Merchant e-mail (e-mail obchodníka)

Nenecháte-li kolonku prázdnou, budou Vám zasílány e-maily o platbách.

Webshop logo on payment page (Logo internetového obchodu na platební stránce)

Obrázek, který se na platební stránce zobrazí vlevo nahoře nad informacemi o obchodníkovi.

Forward customer’s name (Přeposlat jméno zákazníka)

Pokud nastavíte Ne, Váš zákazník bude v platebním formuláři muset vyplnit své jméno. Jinak bude jméno vyplněno, ale nebude možné jej později změnit.

Collect customer details (Shromažďovat informace o zákazníkovi)

Pokud je v této kolonce zatrženo Ano, musí zákazník zadat svou e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a poštovní adresu. Pokud kolonka E-mail obchodníka není prázdná, budou Vám v tomto případě na danou e-mailovou adresu zasílány informace o zákazníkovi.

Skip receipt Page (Přeskočit stránku o přijetí platby)

Pokud nastavíte Ano, bude zákazník po zaplacení přesměrován zpět do internetového obchodu.

Show additional brands (Zobrazit další značky platebních karet)

Pokud zvolíte Ano, zobrazí se další značky platebních karet. Pokud zvolíte Ne, zobrazí se na platební stránce pouze značky Mastercard a Visa. Toto tlačítko doporučujeme vypnout, aby Vaši zákazníci viděli pouze přijímané karty.

Successful payment status (Stav úspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro úspěšné platby.

Unsuccessful payment status (Status neúspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro neúspěšné platby.

Canceled payment status (Status stornované platby)

Nastaví výchozí stav pro stornované platby.

NASTAVENÍ OBCHODNÍKA

Abyste mohli zpracovávat platby, je třeba nastavit tři klíče, které Vám Borgun poskytne. Chcete-li přijímat několik různých měn, budete potřebovat samostatný klíč pro každou měnu. Pro otestování platebního procesu můžete na začátek využít TESTOVACÍ režim. V TESTOVACÍM režimu neprobíhají reálné transakce!

TESTOVACÍ prostředí

Pokud zvolíte Ano, budete odesílat pouze TESTOVACÍ transakce. V testovacím režimu neprobíhají reálné transakce. Buďte opatrní a neumožněte přístup do testovacího režimu svým zákazníkům. Pokud zvolíte Ne, je třeba použít aktuální přihlašovací údaje, které Vám poskytne Borgun.

ID obchodníka

ID obchodníka, které poskytne Borgun.

Tajný klíč

Tajný klíč, který poskytne Borgun.

ID platební brány

ID platební brány, které poskytne Borgun.

Vezměte prosím na vědomí, že v TESTOVACÍM prostředí musíte použít testovací přihlašovací údaje.
ID obchodníka: 9275444
Tajný klíč: 99887766
ID platební brány: 16

Magento

Download | Testovaná verze: Magento CE 1.9.0.1

PŘED INSTALACÍ

Před instalací se doporučuje zálohovat své soubory a databáze.

INSTALACE

K instalaci modulu použijte Magento Connect. Zvolte „System >Magento Connect >Magento Connect Manager“ a přihlaste se do aplikace.

Vyberte soubor pomocí tlačítka Choose file (Vybrat soubor) a poté Upload the file (Nahrát soubor).

Je-li instalace úspěšná, zobrazí se v černé obrazovce ve spodní části okna oznámení. Po instalaci se modul zobrazí jako poslední položka v tabulce.

Nyní se vraťte do správy účtu. Klikněte na „Return to Admin“ (Návrat do správcovského režimu) v pravém horním rohu stránky.

NASTAVENÍ MODULU

Ve správě účtu Magento zvolte v nabídce „System >Configuration“ (Systém>Konfigurace).

Na levé straně zvolte „Payment Methods“ (Platební metody).

Merchant e-mail (e-mail obchodníka)

Nenecháte-li kolonku prázdnou, budou Vám zasílány e-maily o platbách.

Webshop logo on payment page (Logo internetového obchodu na platební stránce)

Obrázek, který se na platební stránce zobrazí vlevo nahoře nad informacemi o obchodníkovi.

Forward customer’s name (Přeposlat jméno zákazníka)

Pokud nastavíte Ne, Váš zákazník bude v platebním formuláři muset vyplnit své jméno. Jinak bude jméno vyplněno, ale nebude možné jej později změnit.

Collect customer details (Shromažďovat informace o zákazníkovi)

Pokud je v této kolonce zatrženo Ano, musí zákazník zadat svou e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a poštovní adresu. Pokud kolonka E-mail obchodníka není prázdná, budou Vám v tomto případě na danou e-mailovou adresu zasílány informace o zákazníkovi.

Skip receipt Page (Přeskočit stránku o přijetí platby)

Pokud nastavíte Ano, bude zákazník po zaplacení přesměrován zpět do internetového obchodu.

Show additional brands (Zobrazit další značky platebních karet)

Pokud zvolíte Ano, zobrazí se další značky platebních karet. Pokud zvolíte Ne, zobrazí se na platební stránce pouze značky Mastercard a Visa. Toto tlačítko doporučujeme vypnout, aby Vaši zákazníci viděli pouze přijímané karty.

Successful payment status (Stav úspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro úspěšné platby.

Unsuccessful payment status (Status neúspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro neúspěšné platby.

Canceled payment status (Status stornované platby)

Nastaví výchozí stav pro stornované platby.

NASTAVENÍ OBCHODNÍKA

Abyste mohli zpracovávat platby, je třeba nastavit tři klíče, které Vám Borgun poskytne. Chcete-li přijímat několik různých měn, budete potřebovat samostatný klíč pro každou měnu. Pro otestování platebního procesu můžete na začátek využít TESTOVACÍ režim. V TESTOVACÍM režimu neprobíhají reálné transakce!

TESTOVACÍ prostředí

Pokud zvolíte Ano, budete odesílat pouze TESTOVACÍ transakce. V testovacím režimu neprobíhají reálné transakce. Buďte opatrní a neumožněte přístup do testovacího režimu svým zákazníkům. Pokud zvolíte Ne, je třeba použít aktuální přihlašovací údaje, které Vám poskytne Borgun.

ID obchodníka

ID obchodníka, které poskytne Borgun.

Tajný klíč

Tajný klíč, který poskytne Borgun.

ID platební brány

ID platební brány, které poskytne Borgun.

Vezměte prosím na vědomí, že v TESTOVACÍM prostředí musíte použít testovací přihlašovací údaje.
ID obchodníka: 9275444
Tajný klíč: 99887766
ID platební brány: 16

Opencart

Download | Testovaná verze: Opencart 1 - více měn, Opencart 2 - více měn

PŘED INSTALACÍ

Před instalací se doporučuje zálohovat své soubory a databáze. Abyste mohli nahrát soubory modulů, budete potřebovat FTP klienta (například FileZilla). Extrahujte ve svém počítači archív a nahrajte soubory přímo do své instalační složky Opencart.

INSTALACE

Po úspěšném nahrání souborů přes FTP se v seznamu platebních metod objeví plugin. Přejděte do „Extensions > Payment methods“ (Rozšíření>Platební metody), vyhledejte v seznamu Borgun a klikněte na „Install“ (Instalovat) na konci řádku.

NASTAVENÍ MODULU

Modul můžete nastavit přes tlačítko „Edit“ (Upravit) na konci řádku. Po dokončení nezapomeňte svá nastavení uložit.

Merchant e-mail (e-mail obchodníka)

Nenecháte-li kolonku prázdnou, budou Vám zasílány e-maily o platbách.

Webshop logo on payment page (Logo internetového obchodu na platební stránce)

Obrázek, který se na platební stránce zobrazí vlevo nahoře nad informacemi o obchodníkovi.

Forward customer’s name (Přeposlat jméno zákazníka)

Pokud nastavíte Ne, Váš zákazník bude v platebním formuláři muset vyplnit své jméno. Jinak bude jméno vyplněno, ale nebude možné jej později změnit.

Collect customer details (Shromažďovat informace o zákazníkovi)

Pokud je v této kolonce zatrženo Ano, musí zákazník zadat svou e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a poštovní adresu. Pokud kolonka E-mail obchodníka není prázdná, budou Vám v tomto případě na danou e-mailovou adresu zasílány informace o zákazníkovi.

Skip receipt Page (Přeskočit stránku o přijetí platby)

Pokud nastavíte Ano, bude zákazník po zaplacení přesměrován zpět do internetového obchodu.

Show additional brands (Zobrazit další značky platebních karet)

Pokud zvolíte Ano, zobrazí se další značky platebních karet. Pokud zvolíte Ne, zobrazí se na platební stránce pouze značky Mastercard a Visa. Toto tlačítko doporučujeme vypnout, aby Vaši zákazníci viděli pouze přijímané karty.

Successful payment status (Stav úspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro úspěšné platby.

Unsuccessful payment status (Status neúspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro neúspěšné platby.

Canceled payment status (Status stornované platby)

Nastaví výchozí stav pro stornované platby.

NASTAVENÍ OBCHODNÍKA

Abyste mohli zpracovávat platby, je třeba nastavit tři klíče, které Vám Borgun poskytne. Chcete-li přijímat několik různých měn, budete potřebovat samostatný klíč pro každou měnu. Pro otestování platebního procesu můžete na začátek využít TESTOVACÍ režim. V TESTOVACÍM režimu neprobíhají reálné transakce!

TESTOVACÍ prostředí

Pokud zvolíte Ano, budete odesílat pouze TESTOVACÍ transakce. V testovacím režimu neprobíhají reálné transakce. Buďte opatrní a neumožněte přístup do testovacího režimu svým zákazníkům. Pokud zvolíte Ne, je třeba použít aktuální přihlašovací údaje, které Vám poskytne Borgun.

ID obchodníka

ID obchodníka, které poskytne Borgun.

Tajný klíč

Tajný klíč, který poskytne Borgun.

ID platební brány

ID platební brány, které poskytne Borgun.

Vezměte prosím na vědomí, že v TESTOVACÍM prostředí musíte použít testovací přihlašovací údaje.
ID obchodníka: 9275444
Tajný klíč: 99887766
ID platební brány: 16

Prestashop

Download | Testovaná verze: PrestaShop 1.4.x, 1.5.x, 1.6.x, 1.7.x - více měn

PŘED INSTALACÍ

Před instalací se doporučuje zálohovat své soubory a databáze.

INSTALACE

Přejděte do nabídky „Modules and Services“ (Moduly a služby) Prestashopu a stiskněte tlačítko „Upload a new module“ (Nahrát nový modul) v pravém horním rohu. Poté vyberte ve svém počítači příslušný soubor a nahrajte ho.

Po nahrání souboru zadejte do vyhledávače modulu „Borgun“. Jakmile vyhledávač najde modul Borgun, zvolte možnost „Install“ (Instalovat) na konci řádku.

Při instalaci se Vás Prestashop zeptá, zda chcete v instalaci pokračovat. Stiskněte tlačítko „Proceed with the instalace“ (Pokračovat v instalaci).

NASTAVENÍ MODULU

Po instalaci můžete nastavit parametry modulu.

Merchant e-mail (e-mail obchodníka)

Nenecháte-li kolonku prázdnou, budou Vám zasílány e-maily o platbách.

Webshop logo on payment page (Logo internetového obchodu na platební stránce)

Obrázek, který se na platební stránce zobrazí vlevo nahoře nad informacemi o obchodníkovi.

Forward customer’s name (Přeposlat jméno zákazníka)

Pokud nastavíte Ne, Váš zákazník bude v platebním formuláři muset vyplnit své jméno. Jinak bude jméno vyplněno, ale nebude možné jej později změnit.

Collect customer details (Shromažďovat informace o zákazníkovi)

Pokud je v této kolonce zatrženo Ano, musí zákazník zadat svou e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a poštovní adresu. Pokud kolonka E-mail obchodníka není prázdná, budou Vám v tomto případě na danou e-mailovou adresu zasílány informace o zákazníkovi.

Skip receipt Page (Přeskočit stránku o přijetí platby)

Pokud nastavíte Ano, bude zákazník po zaplacení přesměrován zpět do internetového obchodu.

Show additional brands (Zobrazit další značky platebních karet)

Pokud zvolíte Ano, zobrazí se další značky platebních karet. Pokud zvolíte Ne, zobrazí se na platební stránce pouze značky Mastercard a Visa. Toto tlačítko doporučujeme vypnout, aby Vaši zákazníci viděli pouze přijímané karty.

Successful payment status (Stav úspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro úspěšné platby.

Unsuccessful payment status (Status neúspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro neúspěšné platby.

Canceled payment status (Status stornované platby)

Nastaví výchozí stav pro stornované platby.

NASTAVENÍ OBCHODNÍKA

Abyste mohli zpracovávat platby, je třeba nastavit tři klíče, které Vám Borgun poskytne. Chcete-li přijímat několik různých měn, budete potřebovat samostatný klíč pro každou měnu. Pro otestování platebního procesu můžete na začátek využít TESTOVACÍ režim. V TESTOVACÍM režimu neprobíhají reálné transakce!

TESTOVACÍ prostředí

Pokud zvolíte Ano, budete odesílat pouze TESTOVACÍ transakce. V testovacím režimu neprobíhají reálné transakce. Buďte opatrní a neumožněte přístup do testovacího režimu svým zákazníkům. Pokud zvolíte Ne, je třeba použít aktuální přihlašovací údaje, které Vám poskytne Borgun.

ID obchodníka

ID obchodníka, které poskytne Borgun.

Tajný klíč

Tajný klíč, který poskytne Borgun.

ID platební brány

ID platební brány, které poskytne Borgun.

Vezměte prosím na vědomí, že v TESTOVACÍM prostředí musíte použít testovací přihlašovací údaje.
ID obchodníka: 9275444
Tajný klíč: 99887766
ID platební brány: 16

Virtuemart (Joomla)

Download | Testovaná verze: Virtuemart 1, 2, 3

PŘED INSTALACÍ

Před instalací se doporučuje zálohovat své soubory a databáze.

INSTALACE

Ve správě svého účtu Joomla přejděte na „Extensions > Manage“ a zvolte „Upload package file“ (Nahrát soubor balíčku), vyberte ze svého počítače soubor s pluginem a nahrajte ho.

Po úspěšné instalaci pluginu přejděte na „Extensions > Plugins“ (Rozšíření>Pluginy), vyhledejte „Borgun“ a dejte plugin publikovat. (Pokud se před jménem pluginu objeví zelené zatržítko, znamená to, že je publikován).

NASTAVENÍ MODULU

Nyní je třeba, abyste nastavili platby ve Virtuemart. Přejděte to Virtuemart, zvolte „Shop“ (Obchod) a poté „Payment methods'“ (Platební metody).

Přidejte novou platební metodu. V první kolonce vyplňte název platební metody, publikujte ji a z rozevíracího seznamu vyberte Borgun.

V druhé kolonce můžete nastavit plugin.

Merchant e-mail (e-mail obchodníka)

Nenecháte-li kolonku prázdnou, budou Vám zasílány e-maily o platbách.

Webshop logo on payment page (Logo internetového obchodu na platební stránce)

Obrázek, který se na platební stránce zobrazí vlevo nahoře nad informacemi o obchodníkovi.

Forward customer’s name (Přeposlat jméno zákazníka)

Pokud nastavíte Ne, Váš zákazník bude v platebním formuláři muset vyplnit své jméno. Jinak bude jméno vyplněno, ale nebude možné jej později změnit.

Collect customer details (Shromažďovat informace o zákazníkovi)

Pokud je v této kolonce zatrženo Ano, musí zákazník zadat svou e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a poštovní adresu. Pokud kolonka E-mail obchodníka není prázdná, budou Vám v tomto případě na danou e-mailovou adresu zasílány informace o zákazníkovi.

Skip receipt Page (Přeskočit stránku o přijetí platby)

Pokud nastavíte Ano, bude zákazník po zaplacení přesměrován zpět do internetového obchodu.

Show additional brands (Zobrazit další značky platebních karet)

Pokud zvolíte Ano, zobrazí se další značky platebních karet. Pokud zvolíte Ne, zobrazí se na platební stránce pouze značky Mastercard a Visa. Toto tlačítko doporučujeme vypnout, aby Vaši zákazníci viděli pouze přijímané karty.

Successful payment status (Stav úspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro úspěšné platby.

Unsuccessful payment status (Status neúspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro neúspěšné platby.

Canceled payment status (Status stornované platby)

Nastaví výchozí stav pro stornované platby.

NASTAVENÍ OBCHODNÍKA

Abyste mohli zpracovávat platby, je třeba nastavit tři klíče, které Vám Borgun poskytne. Chcete-li přijímat několik různých měn, budete potřebovat samostatný klíč pro každou měnu. Pro otestování platebního procesu můžete na začátek využít TESTOVACÍ režim. V TESTOVACÍM režimu neprobíhají reálné transakce!

TESTOVACÍ prostředí

Pokud zvolíte Ano, budete odesílat pouze TESTOVACÍ transakce. V testovacím režimu neprobíhají reálné transakce. Buďte opatrní a neumožněte přístup do testovacího režimu svým zákazníkům. Pokud zvolíte Ne, je třeba použít aktuální přihlašovací údaje, které Vám poskytne Borgun.

ID obchodníka

ID obchodníka, které poskytne Borgun.

Tajný klíč

Tajný klíč, který poskytne Borgun.

ID platební brány

ID platební brány, které poskytne Borgun.

Vezměte prosím na vědomí, že v TESTOVACÍM prostředí musíte použít testovací přihlašovací údaje.
ID obchodníka: 9275444
Tajný klíč: 99887766
ID platební brány: 16

Woocommerce (Wordpress)

Download | Testovaná verze: Woocommerce 2.x, 3.x

PŘED INSTALACÍ

Před instalací se doporučuje zálohovat své soubory a databáze.

INSTALACE

Použijte instalátor pluginu Wordpress, který naleznete pod „Plugins / Add new“ (Pluginy / Přidat nový). Zvolte „Upload Plugin“ (Nahrát plugin) nahoře, vyberte ze svého počítače instalační soubor a stiskněte tlačítko „Install Now“ (Instalovat hned). Instalační proces končí zprávou „Plugin installed successfully“ (Plugin byl úspěšně nainstalován).

Dalším krokem po úspěšné instalaci je aktivace pluginu. Stiskněte tlačítko „Activate plugin“ (Aktivovat plugin).

NASTAVENÍ PLUGINU

Vyberte „Settings“ (Nastavení) pod názvem pluginu a nastavte plugin dle svých preferencí.

Merchant e-mail (e-mail obchodníka)

Nenecháte-li kolonku prázdnou, budou Vám zasílány e-maily o platbách.

Webshop logo on payment page (Logo internetového obchodu na platební stránce)

Obrázek, který se na platební stránce zobrazí vlevo nahoře nad informacemi o obchodníkovi.

Forward customer’s name (Přeposlat jméno zákazníka)

Pokud nastavíte Ne, Váš zákazník bude v platebním formuláři muset vyplnit své jméno. Jinak bude jméno vyplněno, ale nebude možné jej později změnit.

Collect customer details (Shromažďovat informace o zákazníkovi)

Pokud je v této kolonce zatrženo Ano, musí zákazník zadat svou e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a poštovní adresu. Pokud kolonka E-mail obchodníka není prázdná, budou Vám v tomto případě na danou e-mailovou adresu zasílány informace o zákazníkovi.

Skip receipt Page (Přeskočit stránku o přijetí platby)

Pokud nastavíte Ano, bude zákazník po zaplacení přesměrován zpět do internetového obchodu.

Show additional brands (Zobrazit další značky platebních karet)

Pokud zvolíte Ano, zobrazí se další značky platebních karet. Pokud zvolíte Ne, zobrazí se na platební stránce pouze značky Mastercard a Visa. Toto tlačítko doporučujeme vypnout, aby Vaši zákazníci viděli pouze přijímané karty.

Successful payment status (Stav úspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro úspěšné platby.

Unsuccessful payment status (Status neúspěšné platby)

Nastaví výchozí stav pro neúspěšné platby.

Canceled payment status (Status stornované platby)

Nastaví výchozí stav pro stornované platby.

NASTAVENÍ OBCHODNÍKA

Abyste mohli zpracovávat platby, je třeba nastavit tři klíče, které Vám Borgun poskytne. Chcete-li přijímat několik různých měn, budete potřebovat samostatný klíč pro každou měnu. Pro otestování platebního procesu můžete na začátek využít TESTOVACÍ režim. V TESTOVACÍM režimu neprobíhají reálné transakce!

TESTOVACÍ prostředí

Pokud zvolíte Ano, budete odesílat pouze TESTOVACÍ transakce. V testovacím režimu neprobíhají reálné transakce. Buďte opatrní a neumožněte přístup do testovacího režimu svým zákazníkům. Pokud zvolíte Ne, je třeba použít aktuální přihlašovací údaje, které Vám poskytne Borgun.

ID obchodníka

ID obchodníka, které poskytne Borgun.

Tajný klíč

Tajný klíč, který poskytne Borgun.

ID platební brány

ID platební brány, které poskytne Borgun.

Vezměte prosím na vědomí, že v TESTOVACÍM prostředí musíte použít testovací přihlašovací údaje.
ID obchodníka: 9275444
Tajný klíč: 99887766
ID platební brány: 16